Geboren als Pieter Sneekes in het Noord-Hollandse Beverwijk op 26 november 1919, besloot hij op 12 jarige leeftijd priester te worden en vertrok in 1931 naar het Internaat/klein seminarie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus in Bakel Milheeze. Hij maakte zijn studie af bij de paters van Mill-Hill maar dit was tijdelijk en tijdens de oorlogstijd stapte hij op de fiets en kwam vervolgens na veel omzwervingen aan in Grimbergen, België.
Op 7 november 1945 is hij ingetreden in het klooster van de Norbertijnen in Grimbergen, België. Hij kreeg het witte Ordekleed op 30 november 1945 in de abdij van Grimbergen van Prelaat Cantinjaeu. Twee jaar later op 29 november 1947 bond hij zich door geloften aan de Orde der Norbertijnen. (tijdelijke professie) De plechtige professie was op 13 april 1950. Na de plechtige professie werd hij door Mgr. Brems op 24 juli 1950 tot diaken gewijd in de prelaat kapel. Op 1 augustus 1950 werd hij in de Abdijkerk van Grimbergen door nuntius Mgr. Cento tot priester gewijd. Op 3 augustus 1950 deed hij zijn eerste plechtige H. Mis in Grimbergen. Op 6 augustus 1950 deed hij zijn eerste plechtige H. Mis in Beverwijk, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.
Ongeveer 9 maanden na de priesterwijding van Gregorius kreeg Prelaat van Heesch, Abt in Grimbergen, het verzoek van Mgr. Noots (Abt Generaal) om priesters te sturen naar Zuid Afrika. Vier confraters waren bereid om met een missie te beginnen in de Kaapprovincie. Drie jonge priesters, Waltman Smeets, Albert Van Buggenhout en Gregoor Sneekes en een broeder die later uitgetreden is. In april 1951 vierden ze in aanwezigheid van alle confraters hun afscheid in de abdij en op 22 april 1951 vertrok hij met zijn confraters naar Kaapstad. Ze kregen bij hun aankomst te Worcester een kerk en een huis om in te wonen van bisschop Bruno Hippel. Bovendien werd heel het district van Worcester hen aangewezen als werkterrein. (bij zijn vertrek uit Amsterdam, met het schip de Bloemfontein, naar Zuid Afrika, werd hij door zijn zus en zwager, An en Ciel en 4 kinderen, in een kleine roeiboot uitgezwaaid, vlak voor de grote sluizen op het Noordzeekanaal) Gregoor zou als rondtrekkend priester gaan werken en bezocht daarom op de motor veel plaatsen. Later verbleef hij o.a. in Ashton, Montagui en Ceres waar hij een kerk met mooie pastorie bouwde. Door zijn strijd tegen de apartheid kreeg hij problemen met de autoriteiten waardoor hij op 14 januari 1964 terugkeerde naar Vlaanderen. Hij verbleef dertien jaar in Zuid Afrika. Toen Gregoor in Vlaanderen kwam waar in de kerken geen gebrek aan priesters was en hij toch wilde werken werd hem door de Abt voorgesteld om naar Oostenrijk te gaan. Hier verbleef sinds een jaar confrater Willibrord Eilers en de nood aan priesters was er erg hoog.
Zuid Afrika - o.a. Ceres - 22-04-1951
Österreich - Japons - 01-09-1964
Uit het kontaktblad (1994) van de abdij in Grimbergen over zijn werk als pastoor in Oostenrijk; Gereon van Boesschoten beschrijft het volgende: De pastorie was in erbarmelijke toestand en aan de kerk moest heel wat gebeuren. Samen met Willibrord nam Gregoor zijn intrek in de grote pastorie die ondertussen opgeknapt was. Willibrord bleef er maar enkele jaren en trok dan naar Blumeau, Nonndorf en Drosendorf om vandaar naar het Duitse Ismanning en uiteindelijk Kreuth am Tegernsee te trekken waar hij nog als pastoor is. (1994). In 1964 was Gregoor 45 jaar en hij stapte blij en enthousiast in het apostolaat van Japons. De parochie telde ongeveer 1.200 zielen, deze mensen wonen in Japons en in een achttal dorpen hieromheen. Elk dorpje heeft een eigen kapel en de pastoor gaat regelmatig zowel ’s morgens als ’s avonds naar die kapellen en aan de zieken ter plekke wordt de H. Communie gebracht. Wat oppervlakte betreft, is Japons de grootste parochie van de abdij. Op zondag komen allen naar de hoofdkerk waar twee diensten zijn. Veel jaren heeft Gregoor naast zijn werk als pastoor godsdienstles gegeven in de dorpsschool en in Irnfritz. Alle pastoors geven godsdienstles. De bevolking is grotendeel agrarisch en de streek is weinig toeristisch en jarenlang afgesloten van veel vormen van verkeer en communicatie. De grens naar het noorden was hermetisch afgesloten totdat in november 1989 het communisme verdween. De wereld hield er letterlijk op. Geen vliegtuigen te horen, geen doorgaand verkeer, alleen hard werkende mensen die dicht bij de natuur staan. De laatste jaren kwam daar natuurlijk verandering in en de weelde en luxe zijn er zij het nog in beperkte mate zichtbaar geworden. Jongeren studeren in Horn, Krems en Wenen en velen zoeken na hun huwelijk elders een woonplaats omdat de landbouw (mede door de Europese toestanden) weinig of geen toekomst meer biedt. Confrater Sneekes voelt zich helemaal thuis bij zijn mensen, kent iedereen bij naam en toenaam, heeft er in die jaren voor gezorgd dat Japons een bloeiende geloofsgemeenschap is en samen met de abdij van Geras, het bisdom en de bijdragen van de mensen heeft hij er voor gezorgd dat de kerk een juweeltje geworden is. Van binnen en van buiten grondig gerestaureerd, de heerlijke fresko’s van Lukas Kracker (leerling van Paul Trögel) vakkundig hersteld en de zij-altaren en hoofdaltaar en de oude kruisweg opgeknapt. De avondverlichting zorgt er voor dat iedereen de kerk en toren ziet en de toegang tot de kerk die op een heuvel gelegen is, werd vernieuwd en vooral voor oudere mensen toegankelijk gemaakt. Met enige diplomatie en een spaarzame levensstijl was dit alles mogelijk en is voortaan de naam van Gregoor Sneekes onlosmakelijk met Japons verbonden. Verleden jaar (1993) liet hij op eigen kosten een tabernakel maken en liet het abdijwapen van Grimbergen erin graveren. Wat Gregoor vooral geliefd maakt is zijn uitgesproken liefde voor kinderen met wie hij eenvoudig en meesterlijk en op ongekunstelde wijze omgaat zowel in schoolverband als thuis. Zijn humor en kwinkslagen getuigen van een optimisme zodat zelfs zijn drie breukoperaties en soms te hoge bloeddruk er niet veel hinder van hebben. Japons had een oeroud parochiezaaltje uit de Keizertijd waar het ’s winters niet te harden was van de kou en bij regen en storm het lekte als een zeef. In samenspraak met het gemeentebestuur kwam er een moderne polyvalente zaal die gebruikt wordt als sportzaal voor de kinderen van de school en volwassenen, als ontmoetingsplaats voor ongeveer 500 mensen en voorzien is van een keuken, douches, wasge– legenheid en een riante parking.
Beverwijk 26-11-1919
Praten en nadenken over een nieuw orgel gebeurde al in 1993. De kans is groot dat er binnen afzienbare tijd een nieuw orgel komt. Het huidige vertoont veel slijtage en het model is eerder onaantrekkelijk te noemen. Abt Joachim van Geras (zelf organist en musicoloog) en de jonge kapelaan Dominicus, ook uit Geras, die orgel en muziek doceerde voordat hij binnenkwam, hebben Gregoor bewerkt… en er zijn al kontakten met orgelbouwers. Hier werd over gesproken in 1993.....
850 Jahre Pfarre Japons (1148 - 1998) Orgelweihe 24-05-1998
Op 24 mei 1998 werd in een plechtige hoogmis het orgel ingewijd.
Ter gelegenheid van de viering ‘850 Jahre Pfarre Japons’ en natuurlijk de ‘orgelwijding’ is door het kerkbestuur van Japon s een boekje uitgegeven waarin hoogwaardigheids bekleders een woord hebben geschreven zoals ook Pfarrmoderator Dominicus Franz Hofer, O.Praem. Een lid van het gemeentebestuur heeft een lijst van verdiensten van Gregor Sneekes opgestuurd naar de Nederlandse gasten, Frans Berkhout heeft dit in een boekje verwerkt. De Pfarmoderator schreef het volgende:
Daß dieses Staunen vor Gott durch ein auch äußerlich gelungenes neues Orgelwerk und die auf und zusammen mit ihr gespielte Musik interstützt werde, sei allen gewünscht, die das Gotteshaus von Japons betreten. Mit Hochachtung richte ich Worte des Dankes an den unermüdlichen Initiator und Financier, Herrn Pfarrer Gregor Sneekes, und seine treue, lange in der Kirchenmusik tätige Hausfrau, Anna Stamm. Mit kräftiger Unter- stützung standen und stehen beiden der Bürgemeister der Marktgemeinde, Josef Spiegel, und der Regenschori und Organist, Norbert Offenberger, zur Seite. Dies Zusammenspiel der Kräfte ist wie der Klang der verschiedenen Pfeifen in einer Orgel ein Bild der verwirklichten Gemeinschaft zum Wohle der Menschen in unsere Pfargemeinden.
Dat iedereen uit Japons en omgeving zeer begaan was met de inwijding van het nieuwe orgel moge blijken uit de zeer grote toestroom van mensen die de plechtige H. Mis wilde bijwonen. De kerk was te klein om alle mensen te herbergen maar hierin was voorzien, een televisie circuit zorgde dat ook de mensen buiten konden meegenieten van de mooie mis. Door Norbert Offenberger was voor deze gelegenheid een mis gecomponeerd met de naam: “Japonser Orgelmesse für gemischten Chor, Orgel und Instrumentalisten” Na de mis werd een Postludium van J.S. Bach gespeeld. Na alle plechtigheid kon het niet uitblijven dat ook de inwendige mens gesterkt moest worden. Midden tussen zijn familie, twee Abten, vele confraters en andere genodigde was Gregoor Sneekes middelpunt van het grote feest dat losbarste.
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad kerk in Beverwijk
Den Ort überragens liegt die Pfarkirche auf 532 m Höhe inmitten eines Friedhofes. Um 110 bestand hier eine Filiale und 1155 wurde eine Kircche zu Japons dem Stift Geras bei seiner Gründung übergeben, die ursprünlich zur Pfarre Pernegg gehörte. Seitdem ist Japons als Pfarre anzusehen. Im dreiβigjärigen Krieg wurde sie 1620 zerstört. 1628 begann der Wiederaufbau. Die Sakristei stammt aus dieser Zeit. Von gotischen Vorgängerbau sind nur mehr Teile der Chorpartie zwei zweigeschossige Strebepfeiler mit Pultdächern einer davon im Rurmgeschoβ erhalten.
Samen met de toenmalige pastoor van Grimbergen, Werenfried Wagenaar, trokken beiden naar het onbekende Waldviertel , een bosrijke streek 88 km ten noorden van Wenen, en belandden in Geras. Gregoor zou in een der oudste Norbertijnerparochies zijn werkterrein vinden. Het was de parochie van de H. Laurentius in Japons, on ge veer 10 km van Geras verwijderd. Hij was van af 1 september 1964 ‘Pfarrer’ in Japons.
Gregoor was erg ondernemend, Hij ging in een VW kever in één ruk van Oostenrijk naar Grimbergen in België voor contact met de confraters in de abdij waarna hij door reed naar Nederland voor bezoek aan zijn familie. Op de terugreizen naar Oostenrijk (augustus 1968) nam hij vaak familie mee naar Oostenrijk.
Bezoek aan België en Nederland in 1968
50 jaar priester 6 augustus 2000
Op 6 augustus 2000 vierde hij zijn 50 jarig priesterfeest. De feetselijkheden begonnen met een plechtige hoogmis. Na de hoofdmis volgende een ontbijt voor de gasten en alle mensen van Japons
26-11-1919 (Gregorius) Pieter Sneekes 21-02-2001
Viering verjaardag 23-11-1994 - 75 jaar – en 30 jaar priester in Japons
Op 23 oktober 1994 bij gelegenheid van de 75e verjaardag van hun herder Gre- goor Sneekes werd het feit herdacht dat hij er 30 jaar lang ononderbroken pastoor was. En dat werd gevierd! In een overvolle kerk met als concelebranten Abt Joachim, twee medebroeders en Sebastiaan, Gereon van Boesschoten, meerdere junioren van de abdij, het gemeente bestuur, een afgevaardigde van Nieder-Österreich, zong het plaatselijk kerkkoor een polyfone H. Mis en werd de jubilaris door maar liefst 34 misdienaars in rood en wit en een typische Oostenrijkse muziekkapel naar de kerk begeleid. Na de viering sprak de voorzitter van de parochieraad en kerkbestuur uit naam van alle verenigingen en de Burgemeester een laudatio uit.
Na de overhandiging van enkele mooie ge- schenken trok iedereen naar de parochiezaal waar mannen en vrouwen van kerkbestuur en parochieraad voor eten en drinken zorgden en binnen twee uur hadden vijfhonderd mensen wat ze verlangden: Wiener Schnitzel, Sweins- gebrat of een paar Würstel. Van samenwerking en gemeenschapszin gesproken. Het ging er op zijn Oostenrijks aan toe en de muziek liet zich daarbij ook niet onbetuigd. Kortom een feest om niet vlug te vergeten voor alle inwoners van Japons en hun herder die vergroeid met de plaatselijke bevolking, dankbaar met 75 jaar en zijn dertig jaar priester zijn op één en dezelfde plaats met trots mag terugzien.
26-11-1919 Gregorius Pieter Sneekes 21-02-2001
Pfarrkirche Japons zum hl. Laurenz
Op 29 november 1994 werd hem das Goldenes Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland ‘Niederösterreich’ uitgereikt
Fam. Sneekes Fam. Sneekes Jan Sneekes Jan Sneekes Annie Sneekes Annie Sneekes Corn. Sneekes Corn. Sneekes
België - Grimbergen - 07-11-1945
Frans’ website
Genealogie Genealogie