Generatie I
 
I Bassilius BERKHOUT (Bazilius), Herbergier(1881,84), visser(1865,66,68,72,74,77,79,91,1902,03), werkman(1894), arbeider(1909), winkelier, geboren op 10-09-1838 te Uitgeest (aangifte door: 1. Cornelis Starreveld, 38 jr, schippersknecht. 2. Jan Leeuwerink, 32 jr., broodbakker). Den elfden dag der maand September van ´t jaar Achttienhnderd achtendertig ten zes ure, na de middag.
Acte van Geboorte van Bassilius geboren te Uitgeest den tiende dezer des ´s morgens ten vijf ure, zoon van Jan Berkhout oud tweeenveertig jaren van beroep jager en van Jannetje Zonjee oud zes en dertig jaren, echtelieden wonende te Uitgeest.
Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht.
Getuigen Cornelis Starreveld oud achtendertig jaren van beroep schippersknecht wonende te Uitgeest en Jan Leeuwerink oud tweeendertig jaren van beroep broodbakker wonende mede te Uitgeest. Op verzoek aan ons gedaan door Jan Berkhout voornoemd.
Zijnde deze Acte na mijn voorlezing geteekend door den vader en getuigen bevestigd, ingevolge de wet door mij ondergeteekende Jan Out Ambtenaar van den Burgerlijke stand der gemeente Uitgeest en Markenbinnen.
(gezindte: rk), overleden op 01-01-1917 om 11.00 uur te Uitgeest, Hoogeweg 12 op 78-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Nicolaas Berkhout, houtdraaier, oud negenedertig jaren wonende te Uitgeest zoon van de na te noemen overledene en 2. Petrus Fredericus de Winter van beroep arbeider oud vijf en twintig jaar, wonende te Uitgeest.) (aktenummer: 1), zoon van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout), jager(1826,28,29,31,32,33,34,38), visser(1841,44,46,56,65), koopman(1866), en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), woonde Meldijk 125 te Uitgeest. Bev.Reg. Uitgeest Grs A-B 53, Rd 43: Hij vertrekt op 14-12-1908 naar Amsterdam.
Bev.Reg. Uitgeest Rood A-B, blad 107: Op 31-05-1947 was het adres: Langebuurt 41 Uitgeest.

Huwelijksaangifte bij een brand in Alkaar (1890) verloren gegaan, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1865 te Uitgeest (getuige(n): 1. Klaas Berkhout, 43 jaren, visscher broer van Bazilius. 2. Frans Berkhout, 41 jaren, van beroep bakker, broer van Bazilius. 3. Arie Bakkum, 49 jaren, landman, oom van Alida. 4. Matthijs Bakkum, 43 jaren, landman, oom van Alida.) (bron: Zoekakten.nl NHA Uitgeest 1865, aktenummer: 6)
Echtgenote is Alida HEIJNE (Aaltje), 23 jaar oud, geboren op 19-02-1842 te Limmen (gezindte: rk), overleden op 15-01-1891 om 10.00 uur te Uitgeest op 48-jarige leeftijd (aktenummer: 3). Kleis, Uitgeest(1891), dochter van Jan HEIJNE, boerenknecht(1840),veehouder(1861), en Elisabeth (Lijsbeth) BAKKUM, boerin(1865,79) dienstbaar(1840).
Uit Hutgeest, (Historische vereniging Oud Uitgeest):
Berkhout, visserij benodigheden.
Bij de Fa. Berkhout, aan de Langebuurt 43, worden allerlei soorten fuiken en netten gemaakt voor de beroepsvisserij. Deze worden gemaakt uit grote stukken netwerk en bestaat geheel uit handwerk.
Daarnaast handelt men in alle aanverwante artikelen die nodig zijn voor de visserij, zoals losse stukken netwerk, garens lijnen en koorden, hoepels, regenkleding, laarzen enz.
Hoewel de firma pas op 15 november 1905 werd opgericht werd het maken van fuiken e.d. reeds gedaan door Bazilius Berkhout, geboren in 1839, als werknemer bij de nettenmakerij Velthuijzen, Singel 78 in Amsterdam.
Zijn zoon Bazilius Berkhout Bzn., geboren in 1874, werkte eveneens bij dezelfde zaak in stukwerk vanaf 1895, maar begon als zelfstandig handelaar en fabrikant. In 1930 werd een firma opgericht samen met zijn zoons Antonius en Fransciscus Berkhout. Antonius Berkhout, geboren in 1913 zette het bedrijf alleen voort en breidde de aktiviteiten uit met de rechtstreeks import van de grondstoffen, zoals netwerk uit Duitsland en vervolgens Japan. Hierin werd hij bijgestaan door zijn zoons Bas, Hein en Antoon Berkhout Jr. die momenteel het bedrijf beheren.
In de loop der jaren is er veel veranderd wat het gebruik van materialen betreft, zoals bij. bij het netwerk: van katoen naar Nylon en monofile. Bij de hoepels: van rotan naar plastic. Dat vereiste ook andere technieken om het te verwerken, waarbij veel zelfstudie kwam kijken, aangezien er voor dit beroep geen opleiding bestaat. De bestaande kennis wordt van vader op zoon overgebracht en in de praktij verder uitgewerkt.

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes BERKHOUT, schippersknecht(1894), geboren op 12-03-1866 om 22.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Hermanus Terra, 26 jaar, timmerman. 2. Anthonie van Nienes, 35 jaar secretaris.) (bron: NHA Uitgeest 1866, aktenummer: 19). Langestraat, Uitgeest(1866), overleden op 14-08-1894 om 7.00 uur te Uitgeest op 28-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Bazilius Berkhout van beroep werkman, vader en 2. Simon Bak winkelier oud acht en dertig jaren, wonende te Uitgeest) (bron: NHA Uitgeest 1894, aktenummer: 26). Hij bleef ongehuwd. Hij is verdronken in het Uitgeestermeer. Zondagmorgen 07:00 uur, 12-08-1894. De familie vertelde: Met hevige storm door een giek van de botter overboord geslagen.
Uit: Het nieuws van den Dag, 14-08-1894. Bron: Koninklijke Bibliotheek, digitale kranten.
Zondagmorgen is J. Berkhout, knecht van schipper Bask van Uitgeest, op de Langemeer ter hoogte van het eilandje Dijkerhemme, door een rukwind over boord geslagen en verdronken, niettegenstaande hij een uitstekende zwemmer was. Aan redding viel niet te denken. De hevige wind belette in de loop van dien dag alle pogingen om het lijk te zoeken.

2.  Jansje BERKHOUT, geboren op 07-12-1868 te Uitgeest, Meldijk (zie IIa).
3.  Johannes BERKHOUT, varensgezel, geboren op 22-06-1872 om 7.30 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 30 jaar, visser. 2. Jan Baars, 56 jaar, werkman.) (bron: NHA Uitgeest 1872, aktenummer: 39), overleden op 26-07-1953 te Limmen op 81-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Cornelis Johannes Erkamp, oud vijf en zestig jaren, aanspreker) (bron: NHA Limmen 1953 overlijdensregister Boek: Periode 1949-1955, aktenummer: 20), woonde Dusseldorperweg te Limmen (31-05-1947 volkstelling), vertrekt naar Amsterdam 2-5-1906, uit Amsterdam 30-3-1907.
Hij bleef ongehuwd.
4.  Bazilius Bzn BERKHOUT, geboren op 03-12-1874 te Uitgeest, Meldijk (zie IIb).
5.  Nicolaas (Klaas) BERKHOUT, geboren op 01-04-1877 te Uitgeest, Meldijk (zie IIc).
6.  Elizabeth BERKHOUT, Huishoudster, pastoorsmeid, geboren op 11-03-1879 om 3.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 37 jaar, visser. 2. Gerrit Zoon, 30 jaar, dagloner.) (bron: NHA Uitgeest 1879, aktenummer: 26). Meldijk, Uitgeest(1879), overleden op 09-03-1951 te Limmen op 71-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Cornelis Johannes Erkamp oud teeenzestig jaren van beroep aanspreker wonende te Limmen) (bron: NHA Limmen 1951, aktenummer: 4), vertrekt naar Krommenie 14-6-1909.
7.  Jacob BERKHOUT, kleermaker (1924), geboren op 24-05-1881 om 4.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 39 jaar, winkelier. 2. Petrus Hendrikus Sprenkeling, 53 jaar, kleermaker.), overleden op 19-09-1945 te oostzaan op 64-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1945, aktenummer: 55). Gaat naar Weerselo op 12-1-1899, vertrekt uit Weerselo op 19-5-1899, naar Heemstede op 9-5-1901.
Ondertrouwd op 15-11-1924 te Meppel, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 03-12-1924 te Amsterdam (getuige(n): 1. Johannes Antonius Gransjaar oud negenzestig jaar en 2. Wouter de Jong oud achten vijftig jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.) (bron: Amsterdam; huwelijksakte, aktenummer: reg.5H;fol.1)
Echtgenote is Jantien de GRAAF, 31 jaar oud, geboren op 29-01-1893 te Kloosterveen, Assen (Drenthe) (bron: (mijn Genea, de Graaf)).
8.  Franciscus BERKHOUT, geboren op 26-05-1884 te Uitgeest, Meldijk (zie IId).

Generatie II
 
IIa Jansje BERKHOUT, geboren op 07-12-1868 om 13.30 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jan Baars, 52 jaar, werkman. 2. Thijs Winder, 32 jaar bakker.) (bron: NHA Uitgeest 1868, aktenummer: 87), overleden op 09-12-1945 om 17:00 uur te Alkmaar op 77-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Johannes, Marinus Thomas, aanspreker) (bron: NHA Alkmaar 1945, aktenummer: 67), registratiedatum 14 december 1945. Dochter van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie I) en Alida HEIJNE (Aaltje), vertrekt naar Zaandam 14-12-1888, uit Beverwijk 27-1-1890, naar Beverwijk 7-2-1890, uit Nieuwer Amstel 7-5-1891, naar Amsterdam 2-5-1906, uit Amsterdam 30-3-1907, naar Bergen 24-9-1908.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 23-07-1909 te Bergen (bron: Inv.358.17, Bergen, aktenummer: 12)
Echtgenoot is Jan DEKKER, arbeider, geboren Circa 1876 te Bergen, overleden op 26-05-1936 te Bergen (bron: NHA Bergen 1936, aktenummer: 21), zoon van Jan DEKKER, arbeider, en Antje ROOBEEK. {Hij was eerder gehuwd op 22-10-1901 te Limmen, Castricum met Geertruida DEKKER.}
Uit dit huwelijk:
1.  Albertus DEKKER, geboren op 17-10-1902 te Graft, Graft de Rijp, overleden op 10-10-1941 te Bergen op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1926
Echtgenote is Anna van BAAR.
2.  Johannes DEKKER, geboren op 29-11-1903 te Bergen NH.
3.  Geertruida Anna DEKKER, Kloosterzuster, geboren op 04-03-1906 te Bergen NH, overleden circa 1925 te Zoeterwoude.
4.  Bazilius DEKKER, geboren op 15-11-1910 te Bergen NH.
Gehuwd circa 1910
Echtgenote is Catharina BIJL.

IIb Bazilius Bzn BERKHOUT, visser(1902,03,05,11,13), arbeider(1911), netwerker(1915,17,18), geboren op 03-12-1874 om 20.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Klaas Terra, 26 jaar, bakker. 2.Thomas Vermeer, 76 jaar, veldwachter.) (bron: NHA Uitgeest 1874, aktenummer: 90) (gezindte: rk), overleden op 15-07-1955 op 80-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Joost van Egmond, oud vijftig jaar, begrafenisondernemer) (bron: NHA Uitgeest 1955, aktenummer: 27), zoon van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie I) en Alida HEIJNE (Aaltje), woonde Langebuurt 41 te Uitgeest (Volkstell. 31-05-1947). Op 02-05-1900 vertrekt hij naar Wijk aan Zee en Duin en gaat hier weer vandaan op 18-9-1906.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-11-1903 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1903, aktenummer: 21)
Echtgenote is Hugeberta (Huigje) RUMPHORST, 27 jaar oud, geboren op 08-08-1876 om 19:00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Klaas Bourgonje 2. Gerrit Winkel), gedoopt (rk) op 09-08-1876 te Uitgeest, overleden op 26-05-1938 op 61-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1938, aktenummer: 13), dochter van Teunis RUMPHORST, Werkman, en Jansje (Jannetje) de GROOT, dienstbode.
bij bevolkingsregister Grs A-B 172, Rd A-B 107 Langebuurt 41 Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Alida Maria BERKHOUT, geboren op 11-08-1905 om 9.00 uur te Uitgeest, Langebuurt, overleden op 29-10-1987 te Soest op 82-jarige leeftijd. Bev.Reg.Uitgeest: OP 10-07-1931 vertrekt zij naar Den Haag.
Ondertrouwd op 25-04-1931, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1931 (getuige(n): 1. Maria Christina Indrisie, zonder beroep, oud zeven en vijftig jaren wonnende te Beverwijk, stiefmoeder des bruidegoms en 2. Petrus Johannes Bakker, van beroep werkman, oud twee en twintig jaren wonende te Beverwijk, broeder des bruidegoms.) (bron: NHA Uitgeest 1931, aktenummer: 13), wonende ´s-Gravenhage
Echtgenoot is Wilhelmus Petrus BAKKER, 24 jaar oud, Typograaf 1931, geboren op 17-12-1906 te Beverwijk, overleden op 04-01-1987 te Soest op 80-jarige leeftijd.
2.  Antonius BERKHOUT, geboren op 18-05-1911 om 5.00 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, overleden op 16-12-1911 om 119.0 uur te Uitgeest, Langebuurt 559, 212 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1911, aktenummer: 39).
3.  Antonius BERKHOUT, geboren op 25-11-1913 te Uitgeest, Langebuurt 599 (zie IIIa).
4.  Bazilius BERKHOUT, geboren op 25-06-1915 om 20.00 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, overleden op 19-06-1917 om 17.00 uur te Uitgeest, Langebuurt 599 op 1-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1917, aktenummer: 33).
5.  Franciscus BERKHOUT, geboren op 04-02-1917 te Uitgeest, Langebuurt 599 (zie IIIb).
6.  Anna Maria BERKHOUT, geboren op 17-10-1918 om 4.30 uur te Uitgeest, Langebuurt 599.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-05-1951
Echtgenoot is Henricus A den NIJS, 28 jaar oud, geboren op 27-04-1923, overleden op 24-01-2001 op 77-jarige leeftijd.

IIc Nicolaas (Klaas) BERKHOUT, houtbewerker(1902),fabrieksknecht(1903),houtdraaier(1903,06,09,11,17), geboren op 01-04-1877 om 7.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 35 jaar visser. 2. Nicolaas Terra, 29 jaar, bakker.) (bron: NHA Uitgeest 1877, aktenummer: 32) (gezindte: rk), overleden op 08-01-1959 op 81-jarige leeftijd (bron: Bidprentje), begraven op 12-01-1959 te RK Kerkhof, Uitgeest, zoon van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie I) en Alida HEIJNE (Aaltje). Bev.Reg.Uitgeest: Rood A-B, blad 100: adres: Nieuwstraat 10 Uitgeest.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1902 te Uitgeest (bron: NHA Inv 358.123, aktenummer: 13)
Echtgenote is Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD, 24 jaar oud, geboren op 23-05-1878 te Heemskerk, overleden op 25-12-1946 op 68-jarige leeftijd, dochter van Jacob ZONNEVELD en Johanna LIMMEN.
Het bedrijf van Klaas, electrische houtdraaierij 1905, wordt genoemd in het door pastoor J.C. van der Loos geschreven en dd. 25-01-1925 uitgegegevn boek Geschiedenis van Uitgeest.
bij bevolkingsregister Rd 100 Nieuwstraat 10 Uitgeest; Zwarte Pad Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob BERKHOUT, geboren op 23-06-1903 te Uitgeest, Nieuweland (zie IIIc).
2.  Bazilius BERKHOUT, geboren op 29-04-1906 te Uitgeest, Westergeest 327 (zie IIId).
3.  Johannes BERKHOUT, geboren op 23-04-1909 te Uitgeest, Berg 4 (zie IIIe).
4.  Jannetje Alida BERKHOUT, geboren op 04-10-1911 om 6.30 uur te Uitgeest, Hoogeweg 12, overleden N 1912.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-07-1938
Echtgenoot is Frederik STUIFBERGEN, 30 jaar oud, bloemist, postbode, geboren op 22-07-1907 te Castricum.
5.  Hendrik BERKHOUT, geboren op 10-11-1912 te Uitgeest.

IId Franciscus BERKHOUT, vishandelaar en visser, geboren op 26-05-1884 om 14.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Geert van der Meer, 57 jaar, winkelier. 2. Thijs Winder, 48 jaar, schipper) (bron: NHA Uitgeest 1884, aktenummer: 41), overleden op 19-01-1966 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, zoon van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie I) en Alida HEIJNE (Aaltje), woonde Peperstraat 21 te Beverwijk. Achter de tuin van hun huis op Peperstraat 21, Beverwijk was een Kerkhof en daartussen stond het huisje van Betje Wolf en Aagje Deken. Het huisje is nu een stukje verhuisd om plaats te maken voor het St Jozef Rustoord wat nu Lommerlust is.
(bron: NHA, aktenummer: 21), van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondag en den een en dertigsten October en den zevenden November deze jaars binnen deze gemeente en te Beverwijk, blijkens hierbij overlegd certificaat. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-11-1909 te Wijk aan Zee en Duin (getuige(n): 1. Bassilius Berkhout oud vier en dertig jaar van beroep visscher wonende te Uitgeest, broeder der comparant 2. Nicolaas Berkhout oud twee en dertig jaar van beroep houtdraaier wonende te Uitgeest, broeder der comparant 3. Wouter van der Meij oud veertig jaar van beroep koffiehuishouder wonende alhier oom der comparante en 4. Petrus van der Aar oud twee en veertig jaar van beroep tuinder en wonende te Velsen, oom der comparante.) (bron: NHA Wijk aan Zee en Duin 1909, aktenummer: 21). Heden den tienden November NEGENTIENHONDERD NEGEN, verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente WIJK AAN ZEE EN DUIN, in het huis derzelfde gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Franciscus Berkhout oud vijf en twintig jaar van beroep arbeider geboren te Uitgeest, wonende te Beverwijk, meerderjarige zoon van Bassilius Berkhout ook wel genoemd Bazilius Berkhout van beroep arbeider wonende te Amsterdam en van Alida Heijne, overleden en
Elisabeth van der Meij oud twee en twintig jaar zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan van der Meij, overleden en van Marijtje van der Aar zonder beroep alhier.

Echtgenote is Elisabeth (Beth) van der MEIJ, 22 jaar oud, geboren op 17-07-1887 om 8.00 uur te Wijk aan zee, overleden op 02-01-1963 te Beverwijk op 75-jarige leeftijd. Zij stierf in de armen van haar zoon Niek, dochter van Johannes (Jan) van der MEIJ, arbeider, en Marijtje van der AAR.
KB 3-5-1899; Op 26-01-1903 vertrekt hij uit Wijk aan Zee en Duin naar Schoten, Haarlem.
Uit dit huwelijk:
1.  Alida Maria (Alie) BERKHOUT, geboren op 27-09-1910 te Beverwijk (zie IIIf).
2.  Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT, geboren op 14-05-1912 te Beverwijk (zie IIIg).
3.  Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT, geboren op 15-06-1914 te Beverwijk (zie IIIh).
4.  Cornelis (Cor) BERKHOUT, geboren op 21-02-1916 te Beverwijk (zie IIIi).
5.  Franciscus (Frans) BERKHOUT, geboren op 15-08-1917 te Beverwijk (zie IIIj).
6.  Nicolaas (Niek) BERKHOUT, geboren op 14-06-1919 te Beverwijk, overleden op 12-01-1920 te Beverwijk, 212 dagen oud (bron: NHA Beverwijk 1920, aktenummer: 3).
7.  Nicolaas (Niek) BERKHOUT, geboren op 29-10-1920 te Beverwijk (zie IIIk).
8.  Maria Anthonia (Rie) BERKHOUT, geboren op 01-03-1923 te Beverwijk, overleden op 12-09-1948 te Velsen op 25-jarige leeftijd (bron: NHA Velsen 1948, NHA Beverwijk 1948, aktenummer: 219, 175). Zij was begraven op het kerkhof achter het huis Peperstraat 21, vlak bij het huisje van Aagje Wolf en Betje Deken. Haar graf werd iedere dag door haar moeder vanuit huis verzorgd.

Generatie III
 
IIIa Antonius BERKHOUT, visserij-artikelen, geboren op 25-11-1913 om 4.30 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, overleden op 19-09-1985 te Uitgeest op 71-jarige leeftijd. Overlijdensadvertentie in de krant:
Kinderen:
1. Bas met Gerda en kinderen Ton en Anneke
2. Willy met Jan
3. Hein met Trudy en kinderen Dennis en Elsbeth
4. Antoon en Petra en kind Anika
5. Kees met Patricia en kinderen Ramesh en Sudarmika
Adres: Langebuurt 41, Uitgeest.
Begraven op 23-09-1985 te Uitgeest. De gezongen H. Uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 23 september 1985 om 10:30 uur in de Parochiekerk "Maria Geboorte" te Uitgeest waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar, zoon van Bazilius Bzn BERKHOUT (zie IIb) en Hugeberta (Huigje) RUMPHORST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-09-1943
Echtgenote is Anna SCHEERMAN, 24 jaar oud, geboren op 30-03-1919 te Heemskerk, overleden op 12-06-2010 te Uitgeest op 91-jarige leeftijd (bron: Dagblad Kennemerland 14 juni 2010), dochter van Hendrikus SCHEERMAN en Wilhelmina de BOER.
Hij startte in 1950 een bedrijf in visserij-benodigdheden, voornamelijk palingfuiken. Het bedrijf waarin de zoons Hein en Anton en dochter Wil werken is gevestigd aan de Langebuurt, vlak naast de RK Kerk.
Uit dit huwelijk:
1.  Basilius Antonius (Bas) BERKHOUT, geboren op 20-02-1945 (zie IVa).
2.  Wilhelmina H (Willy) BERKHOUT, geboren op 27-09-1946. Op 31-05-1947 was het adres: Nieuwland 29, Uitgeest.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-12-1972
Echtgenoot is Jan HOOGENDIJK, geboren 1943 te Medemblik.
3.  Henricus M (Hein) BERKHOUT, geboren op 15-05-1948 (zie IVb).
4.  Antonius (Antoon) BERKHOUT, geboren op 07-12-1949 (zie IVc).
5.  Cornelis Maria (Kees) BERKHOUT, geboren op 11-06-1954 te Uitgeest (zie IVd).

IIIb Franciscus BERKHOUT, werknemer HO, geboren op 04-02-1917 om 16.30 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, overleden op 07-04-1968 op 51-jarige leeftijd, zoon van Bazilius Bzn BERKHOUT (zie IIb) en Hugeberta (Huigje) RUMPHORST, woonde Tulpstraat. Op 31-5-1947 was het adres: Weeg 6, Uitgeest.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-02-1944
Echtgenote is Afra ZUURBIER, 21 jaar oud, geboren op 31-05-1922 te Uitgeest, dochter van Jan ZUURBIER en Geertruida (Guurtje) DUIJNMEIJER.
Tulpstraat Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Hugeberta BERKHOUT, geboren op 17-12-1948.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1969
Echtgenoot is Nicolaas P HEIJNE, geboren 1942 te Krommenie.
2.  Geertruida A M BERKHOUT, geboren op 31-05-1951.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-04-1974
Echtgenoot is Hans de JONG, geboren 1949 te Westzaan.
3.  Johanna G Anna BERKHOUT, geboren op 03-10-1952.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-09-1972
Echtgenoot is Johannes Jacobus de VRIES, geboren 1951 te Krommenie.
4.  Alida M Fr BERKHOUT, geboren op 02-12-1954.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-03-1974
Echtgenoot is Jacobus Theodorus TWISK, geboren 1946 te Castricum.
5.  Basilius M BERKHOUT, geboren op 18-02-1958.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 23-11-1977
Gescheiden 1980 van Nel KOSTER, geboren te Beverwijk.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 27-08-1982
Echtgenote is Jose KARSTEN, geboren 1962 te Zwaag.

IIIc Jacob BERKHOUT, tuinder, bloembollenkweker (1939), geboren op 23-06-1903 om 18.00 uur te Uitgeest, Nieuweland, overleden op 02-07-1973 op 70-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie IIc) en Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD. Op 31-05-1947 was het adres: Kon. Wilhelminastraat 15, Uitgeest.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-05-1939
Echtgenote is Wilhelmina STUIFBERGEN, 28 jaar oud, geboren op 28-07-1910 te Castricum, overleden op 18-01-1975 op 64-jarige leeftijd, dochter van Teunis (Antoon) STUIFBERGEN en Anna (Antje) DUINMEIJER.
Kon Wilhelminastraat Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Nicolaas A BERKHOUT, geboren op 06-12-1940.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-10-1968
Echtgenote is L van SCHINKEL, geboren 1946 te Amsterdam.
2.  Antonius B Fr BERKHOUT, geboren op 17-02-1942, overleden op 31-12-1942, 317 dagen oud.
3.  Anna Gertruda BERKHOUT, geboren op 28-04-1943.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-11-1965
Echtgenoot is Adrianus Fr WEBBE, geboren 1946 te IJmuiden.
4.  Antonius BERKHOUT, geboren op 06-07-1946.

IIId Bazilius BERKHOUT, houtbewerker, geboren op 29-04-1906 om 4.00 uur te Uitgeest, Westergeest 327, overleden op 18-10-1973 op 67-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie IIc) en Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 13-11-1952
Echtgenote is Anna ZUURBIER, 37 jaar oud, geboren op 29-08-1915 te Uitgeest, dochter van Jan ZUURBIER en Geertruida (Guurtje) DUIJNMEIJER.
Hogeweg Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruida A M BERKHOUT, geboren op 18-03-1953.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-08-1980
Echtgenoot is Johannes J M VELDT, geboren 1954 te Castricum.
2.  Anna Gertruda BERKHOUT, geboren op 08-10-1954.
3.  Johanna BERKHOUT, geboren op 17-03-1958.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-08-1983
Echtgenoot is Lowie BAKKER, geboren te Limmen.

IIIe Johannes BERKHOUT, houtbewerker, geboren op 23-04-1909 om 14.00 uur te Uitgeest, Berg 4, overleden op 03-08-1939 op 30-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie IIc) en Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-08-1939
Echtgenote is Cornelia ZUURBIER, 29 jaar oud, geboren op 30-07-1910 te Uitgeest, dochter van Jan ZUURBIER en Geertruida (Guurtje) DUIJNMEIJER.
Verzetstraat Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruida M BERKHOUT, geboren op 25-07-1940.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1965
Echtgenoot is Jozef A. DEKKER, geboren 1939 te Beverwijk.
2.  Johannes Nicolaas BERKHOUT, geboren op 04-05-1943.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-07-1970
Echtgenote is Agnes C. DEKKERS, geboren 1942 te Kerkrade.
3.  Gertruda Cornelia Maria BERKHOUT, geboren op 21-08-1944.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-03-1967
Echtgenoot is A P de BOER, geboren 1940 te Limmen.
4.  Klasina Anna Maria BERKHOUT, geboren op 16-12-1947.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-09-1972
Echtgenoot is Frans KUIPERS, geboren 1948 te Beverwijk.

IIIf Alida Maria (Alie) BERKHOUT, geboren op 27-09-1910 te Beverwijk, overleden op 13-05-2002 te Beverwijk op 91-jarige leeftijd, begraven op 18-05-2002 te Beverwijk, dochter van Franciscus BERKHOUT (zie IId) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-08-1936 te Beverwijk
Echtgenoot is Pieter URSEM, 29 jaar oud, Brood- en banketbakker, geboren op 16-01-1907 te Rustenburg, gedoopt (RK) op 16-01-1907 te Rustenburg, overleden op 07-03-1977 te Heemskerk op 70-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk (0629), zoon van Johannes URSEM, Boerenknecht (1903), en Afra Helena (Aafje) van ZILT, Dienstbode (1903).
zij gaan wonen alkmaarseweg 336.
Uit dit huwelijk:
1.  Theodora Afra Elisabeth URSEM, geboren op 30-03-1938 te Beverwijk (gezindte: RK), overleden op 06-03-2004 te Heemskerk op 65-jarige leeftijd. Avondwake in de Laurentiuskerk, Heemskerk, woensdag 10-03-2004 19:00, begraven op 11-03-2004 te Heemskerk, Laurentius kerkhof (bron: rouwkaart).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1961 te Beverwijk
Echtgenoot is Jaap JANSEN, 26 jaar oud, Helpdeskmedewerker Hoogovens, geboren op 15-06-1935 te Haarlem, gedoopt (RK) te Haarlem.
2.  Elisabeth Alida (Els) URSEM, geboren op 07-07-1939 te Beverwijk (zie IVe).
3.  Alida Maria Antonia (Lida) URSEM, geboren op 15-11-1940 te Beverwijk, gedoopt (RK) op 15-11-1940 te Beverwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-06-1965 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 15-06-1965 te Beverwijk
Echtgenoot is Cornelis Petrus Aloysius (Kees) van der HAM, 26 jaar oud, Aannemer, geboren op 03-05-1939 te Velsen Noord.
4.  Franciscus Johannes Anthonius (Frans) URSEM, geboren op 13-08-1942 te Beverwijk (zie IVf).
5.  Johannes Petrus Anthonius (Jos) URSEM, geboren op 28-11-1943 te Beverwijk (zie IVg).
6.  Maria Engelina Antonia (Ria) URSEM, Technisch vertaalster Frans Duits en Engels, geboren op 30-08-1945 te Beverwijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-12-1977 te Beverwijk
Echtgenoot is Robertus Franciscus Petrus (Rob) KLAUWERS, 34 jaar oud, geboren op 26-10-1943 te Amsterdam.
7.  Petrus Johannes Franciscus (Peter) URSEM, geboren op 14-07-1947 te Beverwijk (zie IVh).

IIIg Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT, Vishandelaar, geboren op 14-05-1912 te Beverwijk, overleden op 20-03-1992 op 79-jarige leeftijd, zoon van Franciscus BERKHOUT (zie IId) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ. Gaat wonen in Santpoort en vis venten in Haarlem.
Op 31-05-1947 was het adres: Torenstraat 2, Beverwijk.

Ondertrouwd op 04-08-1937, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-08-1937 te Velsen Noord, gehuwd voor de kerk op 26-08-1937 te Velsen-N. St Jozef parochie
Echtgenote is Engelina Hendrika (Lien) van LIEROP, 24 jaar oud, geboren op 16-10-1912 te Hillegom, overleden op 28-11-1990 op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van LIEROP en Hendrica Adriana UVENHOVE.
Behoort sedert 1 April 1933 tot het Reg: Motor Arti
Tijdvak van inlijving 1/10 September 1932. Dag van Inlijving 10 september 1932
Met ingang van 30 december 1938 overgeplaatst bij het 9e regiment artillerie. ag (afgezwaaid) 2 Januari 1939 no 25.

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Franciscus Jacobus (Jan) BERKHOUT, geboren op 23-12-1939 (zie IVi).
2.  Engelina Hendrika Elisabeth (Ineke) BERKHOUT, drs nederlandse taal, geboren op 18-10-1941 te Beverwijk. In 1992 woont zij in de Staalstraat in Amsterdam.
Relatie
Partner is Martin SCHAAPER, geboren 1940 te Amsterdam.
3.  Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT, geboren op 31-10-1945 te Beverwijk (zie IVj).

IIIh Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT, nettenboeter, visser, timmerman, geboren op 15-06-1914 te Beverwijk, overleden op 16-09-1995 te Beverwijk op 81-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk (B20-267), zoon van Franciscus BERKHOUT (zie IId) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ, woonde op 31-05-1947 Kuikensweg 127 te Beverwijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1941 te Beverwijk
Echtgenote is Anna Margaretha (Annie) SNEEKES, 26 jaar oud, geboren op 28-12-1914 te Krommenie, overleden op 15-01-2000 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk (0968), dochter van Pieter SNEEKES, arbeider, dienstloting (1906), opperman (1914), en Cornelia van LUIJT.
De heer B.F.M. Berkhout
Beroepsbinnevisser met alle oorbare middelen.
Na waterzuivering nu weer paling in de pijp
Beverwijk, - "Dat zetten van de fuik wilde niet erg gelukken. En toen ik op zeker moment erg voorover bukte, viel ik overboord. Ik kan wel niet zwemmen, maar ik durfde ook geen beweging te maken omdat ik midden tussen de fuiken zat. Als ik ergens vast bleef zitten dan had mijn laatste uur geslagen. Ik wist dat je meestal op dezelfde plaats weer bovenkomt als waar je gevallen bent. Het enige dat mij tegenviel was dat de rand van de boot zo hoog was. Toen was het maar gelukkig dat mijn dochter me net nog kon pakken". - Onze stadsgenoot B.F.M. Berkhout heeft een raar beroep. Hij kan niet zwemmen, doch drijft hij vrijwel de gehele zomer op het water. Hij werkt meer dan zestien uur per dag, heeft nergens anders tijd voor dan voor zijn werk, doch heeft ondanks dat aan één slechte winter genoeg om aan de rand van het faillissement te staan. Toch blijft hij doorgaan met het uitstervende beroep van visserman in de binnenwateren van de IJmond. Toch blijft hij het een prettig bestaan vinden waar hij zeer interessant over kan vertellen.
Moeilijk bestaan
Met alle geoorloofde vistuigen mag hij onzer binnenwateren voor de vissen onveilig maken. Fuiken, hoeken, zegen en een grondige kennis van de vissegewoonten zijn de middelen waarmee hij zich een bestaan heeft veroverd. Dat is niet steeds even gemakkelijk gegaan.
Zijn familie heeft deze beroepstak altijd beoefend en de kennis die van ouder op zoon is overgebracht is dan ook zeer uitgebreid en diepgaand. Zij houdt nauw verband met de winden, de stand van de maan en de zomertemperaturen. Elk seizoen brengt spanning met zich mee. Steeds worden er prognoses gemaakt, die even zo vaak niet uit blijken te komen. De spanning van dit beroep heeft voor de heer Berkhout nog niets van zijn bekoring verloren.. Op tien jarige leeftijd moest hij thuis reeds netten en fuiken fabriceren. Hij kreeg vrij spoedig dit vak onder de knie. In het bootje van vader (op het Uitgeestermeer) leerde hij de harde praktijk van het "binnen-vissen". De gewoonten der waterdieren hebben voor hem vrijwel geen geheimen meer en met grote nauwkeurigheid weet hij de plaats voor zijn fuiken te bepalen.
De Pijp
Het Noordzeekanaal is zijn voornaamste operatieterrein, hoewel men eveneens zijn fuiken in zijkanaal A, de Pijp en de fortgrachten kan vinden. De eerste twee wateren hebben de prettige bijzonderheid dat bij wisselende winden, ook de kwaliteit van het water wisselt. Stuwt eerst de Pijp vuil water naar buiten waar diverse vissen aan sterven, dan komt bij draaiende wind het betere kanaalwater binnen gelijk met paling die de dode visjes op komt eten.
De grachten van de vuurlinie hebben als onaangename bijzonderheid, dat men geen puntje van een fuik boven water moet laten steken omdat deze anders verdwenen is.
Zeer afwisselend is het beroep dus. ´s Winters zestien uren aaneen netten maken voor enkele grote firma´s en voor eigen gebruik en ´s zomers een zelfde tijd op het water zwerven om de fuiken te lichten, te zetten, er met de "zegen" op uit te gaan of de hoeklijn uit te gooien. Vader (F. Berkhout uit de Peperstraat) is nu 79 jaar en zal er deze zomer vermoedelijk mee ophouden. De zoon B.F.M. Berkhout (Kuikensweg 127) is reeds in de veertig en kan zich bijna als jongste lid van de Noord-Hollandse Bond beschouwen! Er komt blijkbaar geen aflossing meer.. Wie wil tegenwoordig nog zestien uur per dag werken en dan zo sterk afhankelijk zijn van het weer? Wie wil tegenwoordig nog zulke enorme risico´s lopen?
Opbrengst
De opbrengst van paling die in het najaar gevangen wordt, moet de gehele winter goed maken. Is er een erg warme zomer dan trekt de jonge paling weg naar koelere gebieden. Was het een slechte zomer dan slaan de vissen gewoon een seizoen over met hun bezoeken, uiteraard met een zeer onvriendelijke invloed op de verdiensten voor de familie Berkhout.
De jonge aaltjes komen uit de Gargassozee waar zij "geboren" zijn, weer dezelfde richting uit, als waar hun ouders vandaan kwamen. Om te "trouwen" gaan zij naar vrijwel dezelfde plaats als hun ouders en zij zijn pas een gewilde buit, wanneer zij volwassen en wel weer op hun retour zijn.
Zij hebben vaak de onaangename gewoonte om hun glas-soortgenootjes op te peuzelen bij het tegenkomen.
Wanneer men in de buurt van de sluizen een flinke dikke paling vangt, dan gebeurt het vaak dat de maag hiervan een aantal van deze slachtoffertjes weer prijsgeeft. De jonge paling, die nog niet voldoende lengte heeft, wordt door de meeste beroepsvissers weer vrijgelaten, aangezien men weet dat tien kilo paling over een jaar verviervoudigd is zonder dat men er iets aan behoeft te doen..
Wolhand krabben.
Een grote ramp voor de binnenvisserij was enige jaren het optreden van de "wolhandkrabben", die alle netten waarin ze verzeild raakten, grondig kapot maakten. Duizenden en duizenden van die beesten bevolkten onze binnenwateren. Een bioloog verzekerde de familie Berkhout, dat de paling verdrongen zal door de krabben en uit zal sterven, aangezien de krabben geen natuurlijke vijanden heeft in onze wateren. Nu dat gebeurde ook werkelijk. Het had echter niet veel langer moeten duren of er was een faillissement gevolgd. Een grappige herinnering was nog dat een krab uit een pan, waar men hem in bewaard had, was gevlucht en weer op weg naar het water was gegaan. De volgende dag werd er een bijzondere vondst in de pers vermeld n.l. een wolhandkrab in een voortuintje aan de Acacialaan.
"Dat was onze krab. Dat beest heeft toen nog een heel eind afgelegd op die dwarse poten van hem", is het commentaar van mevrouw Berkhout.
Zij vindt het maar een lastig beroep dat haar man uitoefent. Hij kan nooit eens weg en heeft nooit ergens tijd voor. Zij gaat wel eens met hem mee het water op, als het mooi weer is, doch na het overboord vallen van haar man, gaat ze liever niet meer mee, fuiken uitzetten.
Misschien dat dit avontuur er iets mee te maken heeft doch vaststaand is dat de heer des huizes een groot liefhebber van koffie is, doch per jaar niet meer dan één liter opdrinkt.
"Water drinken doe ik nooit. Dat vind ik vies", zegt hij.
Uit Dagblad Kennemerland 22-03-1963
.
Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 28-03-1942 te Beverwijk (zie IVk).
2.  Cornelia Elisabeth Johanna Maria (Corrie) BERKHOUT, geboren op 12-08-1943 te Beverwijk (zie IVl).
3.  Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT, geboren op 27-10-1945 te Beverwijk (zie IVm).
4.  Anna Johanna Maria (Ans) BERKHOUT, geboren op 26-01-1947 te Beverwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-11-1972 te Beverwijk
Echtgenoot is Dick KETELAAR, 26 jaar oud, geboren op 30-06-1946 te Amsterdam. Is geboren in Amsterdam, Dirk Hartogstraat.

IIIi Cornelis (Cor) BERKHOUT, geboren op 21-02-1916 te Beverwijk, overleden op 15-12-1989 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd, zoon van Franciscus BERKHOUT (zie IId) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ, woonde op 31-05-1947 Strik van Linschotenstraat 15 te Beverwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-10-1943 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 26-10-1943 te Beverwijk
Echtgenote is Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY, 25 jaar oud, geboren op 08-09-1918 te Beverwijk, overleden op 02-07-2010 te Beverwijk op 91-jarige leeftijd, begraven op 08-07-2010 te Beverwijk (bron: rouwkaart 05-07-2010, brontekst: De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis vindt plaats op donderdag 8 juli 2010 om 13:00 uur in de aula van Begraafplaats Duinrust, Bankenlaan 174, Beverwijk. Aansluitend begeleiden wij moeder naar haar laatste rustplaats.
* Frans, Mariska en Mustapha, Tara en Senna, Paula en Mark, Ebba, Rune
* Riet en Frans, Mirjam en Michel, Jeroen en Marieke, Martijn
* Jan en Atie, Marlijn, Stef, Daan, Sjoerd
* Cor en Ella, Joris, Maaike
* Bets en Ruud, Tim en Melanie, Lex, Rens en Ellemieke).
Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus Johannes Cornelis Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 13-08-1944 te Beverwijk (zie IVn).
2.  Maria (Riet) BERKHOUT, geboren op 31-07-1946 te Beverwijk (zie IVo).
3.  Elisabeth (Betsy) BERKHOUT, geboren op 07-12-1947 te Beverwijk, overleden op 20-05-1952 te Beverwijk op 4-jarige leeftijd.
4.  Jan BERKHOUT, geboren op 14-10-1951 (zie IVp).
5.  Cornelis Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 21-10-1953 te Beverwijk (zie IVq).
6.  Betsy BERKHOUT, geboren op 09-07-1956 te Beverwijk (zie IVr).

IIIj Franciscus (Frans) BERKHOUT, geboren op 15-08-1917 te Beverwijk, overleden op 15-06-1983 te Beverwijk op 65-jarige leeftijd, zoon van Franciscus BERKHOUT (zie IId) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-11-1942 te Beverwijk
Echtgenote is Joanna Maria (Jen) LANGEDIJK, 25 jaar oud, geboren op 23-05-1917 te Beverwijk, overleden op 01-05-1963 te Beverwijk op 45-jarige leeftijd. Zij overleed na een zeer langdurige ziekte.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 20-05-1964 te Beverwijk
Echtgenote is Ria BUISMAN, 40 jaar oud, geboren op 19-08-1923, overleden op 03-07-2001 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd, begraven te RK Begraafplaats Duinrust (0833).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Franciscus Gerardus Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 08-10-1949 te Beverwijk (zie IVs).

IIIk Nicolaas (Niek) BERKHOUT, geboren op 29-10-1920 te Beverwijk, overleden op 04-08-1998 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk graf 5253, zoon van Franciscus BERKHOUT (zie IId) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-04-1949 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 27-04-1949 te Beverwijk
Echtgenote is Maria (Rietje) van RIJSWIJK, 29 jaar oud, geboren op 16-11-1919 te Beverwijk, overleden op 02-08-1993 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk graf 5253.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Nicolaas (Jan) BERKHOUT, geboren op 28-01-1953 te Beverwijk, overleden op 15-05-2009 te Beverwijk op 56-jarige leeftijd.
2.  Mieke BERKHOUT.

Generatie IV
 
IVa Basilius Antonius (Bas) BERKHOUT, handelaar visserij benodigdheden, geboren op 20-02-1945, overleden op 02-12-2013 te Uitgeest op 68-jarige leeftijd, begraven op 06-12-2013. Afscheidsdienst op 6 december 2013, 10:30 uur in de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw geboorte, Langebuurt 37, Uitgeest, zoon van Antonius BERKHOUT (zie IIIa) en Anna SCHEERMAN. Op 31-05-1947 was het adres: Nieuwland 29, Uitgeest.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-12-1967
Echtgenote is Gerda Catharina Maria MOOIJ, 20 jaar oud, geboren op 15-12-1947 te Limmen.
Uit dit huwelijk:
1.  Ton BERKHOUT, geboren 1968.
Relatie
Partner is Karin.
2.  Anneke BERKHOUT, geboren 1969.

IVb Henricus M (Hein) BERKHOUT, Handelaar in visserijbenodigdheden, geboren op 15-05-1948, zoon van Antonius BERKHOUT (zie IIIa) en Anna SCHEERMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-12-1970
Echtgenote is Gertruda KROM, 23 jaar oud, geboren op 06-10-1947 te Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Dennis BERKHOUT, geboren 1971 te Uitgeest.
2.  Elsbeth BERKHOUT, geboren 1972 te Uitgeest.

IVc Antonius (Antoon) BERKHOUT, geboren op 07-12-1949, zoon van Antonius BERKHOUT (zie IIIa) en Anna SCHEERMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-01-1977
Echtgenote is Petronella TERLUIN, 20 jaar oud, geboren op 26-09-1956 te Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Anika BERKHOUT, geboren 1978.

IVd Cornelis Maria (Kees) BERKHOUT, geboren op 11-06-1954 te Uitgeest, zoon van Antonius BERKHOUT (zie IIIa) en Anna SCHEERMAN. Wonende op 14-05-1984: Weegbreestraat Krommenie, in 1993 Dorpsstraat Marken-binnen, In 2012 Carstenswijk 141 Elim, Drenthe.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-12-1975
Echtgenote is Patricia de MUNK, 18 jaar oud, geboren op 01-09-1957 te Krommenie, dochter van Rudolf de MUNK en Maartje Johanna DOBBER.
Uit dit huwelijk:
1.  Ramesh BERKHOUT, geboren op 15-12-1980 te Madras, India. Hij kwam op 13-06-1982 naar Nederland. Hij kwam op 13-06-1982 naar Nederland.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-2011 te Amsterdam
Echtgenote is Monique JELSMA.
2.  Sudarmika Kumari BERKHOUT, geboren op 18-11-1982 te Ceylon Sri Lanka. Zij kwam op 09-05-1984 in Nederland. Zij kwam op 09-05-1984 in Nederland.
3.  Leonardo José BERKHOUT, geboren op 10-02-1983 te Novita Choco, Colombia. Hij kwam op 05-09-1987 in Nederland. Hij kwam op 05-09-1987 naar Nederland.

IVe Elisabeth Alida (Els) URSEM, Danslerares, geboren op 07-07-1939 te Beverwijk, dochter van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie IIIf).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-1964 te Heemskerk, gehuwd voor de kerk op 27-10-1964 te Heemskerk
Echtgenoot is Andreas Pieter (André) BAKKER, 26 jaar oud, Dansleraar, geboren op 14-02-1938 te Alkmaar, zoon van Petrus (Piet) Cornelszn BAKKER en Alie (Aal) GROEN.
Dansschool Heemskerk.
Uit dit huwelijk:
1.  Paulus Petrus Andreas (Paul) BAKKER, geboren op 10-08-1965 te Heemskerk (zie Va).
2.  André BAKKER, geboren op 02-04-1967 te Castricum (zie Vb).
3.  Hans BAKKER, geboren op 15-08-1968 te Heemskerk.
4.  Ron BAKKER, geboren op 15-08-1968 te Heemskerk (zie Vc).

IVf Franciscus Johannes Anthonius (Frans) URSEM, Huisman, geboren op 13-08-1942 te Beverwijk (gezindte: RK), zoon van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie IIIf).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-10-1967 te Castricum
Echtgenote is Catharina Cecilia (Rina) METSELAAR, Uitvaartleidster, dochter van Aris METSELAAR en Aaltje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
1.  Jerre Johannes URSEM, Opticien, geboren op 04-06-1963 te Heemskerk.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 13-05-2005 te Heemskerk
Echtgenote is Lydia Tirsa SMIT, 20 jaar oud, Opticien, geboren op 19-10-1984 te Heemskerk.
2.  Robert Franciscus URSEM.

IVg Johannes Petrus Anthonius (Jos) URSEM, geboren op 28-11-1943 te Beverwijk, zoon van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie IIIf).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1968 te Heemskerk
Echtgenote is Tiny HEESTERBEEK, 22 jaar oud, Thuiszorg, geboren op 24-03-1946 te IJmuiden, dochter van Hubertus Petrus HEESTERBEEK en Jacoba Maria GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.  Nicolette Theresia Catharina URSEM, Dr. Geneeskunde Universitair medewerker afd Gynaecologie Rotterdam, geboren op 07-10-1969 te Beverwijk.
2.  Maurice Edward Johan URSEM, Econoom, geboren op 25-07-1972 te Beverwijk.

IVh Petrus Johannes Franciscus (Peter) URSEM, Zoölogisch analist, geboren op 14-07-1947 te Beverwijk, zoon van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie IIIf).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-04-1970 te Uitgeest, gehuwd voor de kerk op 13-04-1970 te Uitgeest (RK)
Echtgenote is Ank SNIJDER.
Uit dit huwelijk:
1.  Sander Pieter URSEM, Drs Europesche studies, geboren op 02-11-1972 te Diever.
2.  Bas Yoran URSEM, studeert Biologie, geboren op 04-06-1984 te Meppel.
3.  Remco Abran URSEM.

IVi Johannes Franciscus Jacobus (Jan) BERKHOUT, geboren op 23-12-1939, zoon van Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT (zie IIIg) en Engelina Hendrika (Lien) van LIEROP.
overlijdt samen met zijn vrouw bij een tragisch ongeval.
Kind:
1.  Johannes Jacobus Franciscus (Jan) BERKHOUT, bedrijfsleider, geboren op 14-04-1963 te Egmond aan zee.
gehuwd met twee dochters.

IVj Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT, geboren op 31-10-1945 te Beverwijk, zoon van Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT (zie IIIg) en Engelina Hendrika (Lien) van LIEROP. OP 31-05-1947 was het adres Torenstraat 2, Beverwijk. In 1992 woont hij te Den Hoorn, Texel. Hij heeft een café genaamd de Parel van Tessel.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18-12-1967 te Beverwijk
Gescheiden 1975 te Beverwijk van C.L.J.M VERTELMAN. Geboren rond 1945.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 02-10-1990
Gescheiden 1999 te Texel van Radmilla NEDIC, geboren op 22-11-1947.
Hij heeft kinderen en kleinkinderen.
Getrouwd, ongeveer 22 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Frank Laurentius Jacobus BERKHOUT, geboren op 15-10-1969 te Heemskerk (zie Vd).
2.  Jeroen Johannes BERKHOUT, geboren op 15-08-1972 te Heemskerk.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Meryl Manon BERKHOUT, geboren op 20-08-1990 te Bar (Montenegro) (zie Ve).

IVk Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT, verkoop, automatisering, ICT, geboren op 28-03-1942 te Beverwijk (gezindte: RK), zoon van Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT (zie IIIh) en Anna Margaretha (Annie) SNEEKES.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-12-1969 te IJmuiden, gehuwd voor de kerk op 08-01-1970 te Velsen-N (St-Jozef)
Echtgenote is Catharina Annigje (Riny) ROUS, 21 jaar oud, geboren op 23-12-1948 te Velsen-Noord (gezindte: RK), dochter van Dirk ROUS, hoogovens medewerker, en Catharina Johanna (Tiny) PELK.
Uit dit huwelijk:
1.  Marjan Catharina Anna BERKHOUT, geboren op 18-01-1971 te Heemskerk (zie Vf).
2.  Elisabeth Anna Cornelia (Betty) BERKHOUT, geboren op 16-03-1974 te Heemskerk (zie Vg).

IVl Cornelia Elisabeth Johanna Maria (Corrie) BERKHOUT, geboren op 12-08-1943 te Beverwijk, dochter van Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT (zie IIIh) en Anna Margaretha (Annie) SNEEKES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-06-1967 te Beverwijk
Echtgenoot is Simon Petrus (Onno) van MINNEN, 24 jaar oud, geboren op 12-07-1942 te Beverwijk, overleden op 01-07-1978 te Beverwijk op 35-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1978 te Duinrust, Beverwijk, O.L. Vrouw van Goede Raad, woonde Warande 64, 1943 BR Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Rogier Simon van MINNEN, geboren op 05-03-1971 te Beverwijk (zie Vh).

IVm Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT, geboren op 27-10-1945 te Beverwijk, dochter van Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT (zie IIIh) en Anna Margaretha (Annie) SNEEKES.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-11-1965 te Beverwijk
Echtgenoot is Johan Paulus (John) KORVER, 28 jaar oud, geboren op 11-07-1937 te Alkmaar, zoon van Paulus Johannes KORVER, Slager, en Sophia Catharina Maria (Sofie) BOERSEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Johan Bassilius Petrus KORVER, geboren op 13-10-1968 te Beverwijk (zie Vi).
2.  Arjen Gregorius Johannes KORVER, geboren op 02-08-1970 te Heemskerk (zie Vj).

IVn Franciscus Johannes Cornelis Maria (Frans) BERKHOUT, sportleraar MAVO, geboren op 13-08-1944 te Beverwijk (gezindte: rk), zoon van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie IIIi) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY. OP 31-05-1947 was het adres: Strick van Linschotenstraat, Beverwijk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-09-1975 te Beverwijk
Echtgenote is Alida (Lida) KUIJS, 22 jaar oud, geboren op 21-12-1952 te Beverwijk (gezindte: rk), dochter van Petrus (Piet) KUIJS, werkzaam bij het gasbedrijf, en Jannetje (Janny) de HAAN.
Athletiek: in 1968 werd zij nedelands jeugdkampioen speerwerpen; bij de senioren dames werd zij in de jaren 1969-84 in dit onderdeel 10 keer nederlans kampioen; zij verbeterde meermalen het record; deed mee aan 35 interlands en 2 maal aan europese kampioenschappen, in 1974 in Rome en in 1978 in Praag; haar records zijn speerwerpen 57.14m discuswerpen 43.46m en kogelstoten 12.78m.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Johanna Alida (Mariska) BERKHOUT, geboren op 21-07-1977 te Beverwijk, gedoopt op 31-12-1977 te Heemskerk rk verpleeginr.
2.  Paulina Johanna Maria (Paula) BERKHOUT, geboren op 30-05-1980 te Beverwijk, gedoopt op 05-10-1980 te Heemskerk rk verpleeginr.

IVo Maria (Riet) BERKHOUT, geboren op 31-07-1946 te Beverwijk, dochter van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie IIIi) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY, woont Strick van Linschotenstraat.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-12-1975 te Beverwijk
Echtgenoot is Frans BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.  Mirjam BAKKER.
2.  Jeroen BAKKER.
3.  Martijn BAKKER.

IVp Jan BERKHOUT, geboren op 14-10-1951, zoon van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie IIIi) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1975
Echtgenote is Atie A. M. TERVOORT, geboren 1951.
Uit dit huwelijk:
1.  Marlein BERKHOUT.
2.  Stef BERKHOUT.

IVq Cornelis Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 21-10-1953 te Beverwijk, zoon van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie IIIi) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-09-1980 te Beverwijk
Echtgenote is Ella ZWART, geboren 1955.
Uit dit huwelijk:
1.  Joris BERKHOUT.
2.  Maaike BERKHOUT.

IVr Betsy BERKHOUT, geboren op 09-07-1956 te Beverwijk, dochter van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie IIIi) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1982 te Beverwijk
Echtgenoot is Gerard van der LINDEN, geboren 1955, overleden op 07-10-2002 te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Tim van der LINDEN.
2.  Lex van der LINDEN.
3.  Rens van der LINDEN.

IVs Franciscus Gerardus Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 08-10-1949 te Beverwijk, overleden op 02-04-2013 op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-04-2013 te Crematorium Schagerkogge, Schagen, zoon van Franciscus (Frans) BERKHOUT (zie IIIj) en Joanna Maria (Jen) LANGEDIJK.
Relatie
Partner is Dorien SCHOONEN, geboren 1943.
Uit deze relatie:
1.  Marco BERKHOUT, geboren 1969.
Relatie
Partner is Wendy N.N.
2.  Sander BERKHOUT, geboren 1970 (zie Vk).

Generatie V
 
Va Paulus Petrus Andreas (Paul) BAKKER, geboren op 10-08-1965 te Heemskerk, zoon van Andreas Pieter (André) BAKKER, Dansleraar, en Elisabeth Alida (Els) URSEM (zie IVe).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-01-1998
Echtgenote is Marieke de SMET, 26 jaar oud, geboren op 03-04-1971.
Uit dit huwelijk:
1.  Gwenn BAKKER, geboren op 24-02-1998 te Beverwijk.
2.  Bruno BAKKER, geboren op 04-02-2000 te Alkmaar.

Vb André BAKKER, Horeca Supervisor, geboren op 02-04-1967 te Castricum, zoon van Andreas Pieter (André) BAKKER, Dansleraar, en Elisabeth Alida (Els) URSEM (zie IVe).
Relatie
Partner is Andrea ERLSBACHER, geboren op 06-05-1968 te Lienz (Osttirol/Oostenrijk), dochter van Christa ERLSBACHER.
Uit deze relatie:
1.  Quincy BAKKER, geboren op 10-06-2002 om 13:27 uur te Beverwijk.

Vc Ron BAKKER, geboren op 15-08-1968 te Heemskerk, zoon van Andreas Pieter (André) BAKKER, Dansleraar, en Elisabeth Alida (Els) URSEM (zie IVe).
Relatie (1)
Partner is Renate FELLER.
Relatie (2)
Partner is Manuela PORTENTE, geboren op 25-10-1971.
Uit de eerste relatie:
1.  Kevin BAKKER, geboren op 02-03-1993.
Uit de tweede relatie:
2.  Fabiëne BAKKER, geboren op 01-07-1999.
3.  Ferron BAKKER, geboren op 01-07-1999.

Vd Frank Laurentius Jacobus BERKHOUT, geboren op 15-10-1969 te Heemskerk, zoon van Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT (zie IVj) en C.L.J.M VERTELMAN.
Relatie
Partner is Bianca BERKHOUT.
Uit deze relatie:
1.  Milan BERKHOUT.

Ve Meryl Manon BERKHOUT, geboren op 20-08-1990 te Bar (Montenegro), dochter van Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT (zie IVj) en Radmilla NEDIC.
geadopteerd.
Kind:
1.  Dewi Elena de VRIES, geboren op 12-01-2011 te Alkmaar.

Vf Marjan Catharina Anna BERKHOUT, geboren op 18-01-1971 om 0.35 uur te Heemskerk (gezindte: RK), dochter van Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT (zie IVk) en Catharina Annigje (Riny) ROUS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-04-1999 te Beverwijk
Echtgenoot is Lambertus Gerardus (Bert) HAESAKKERS, 38 jaar oud, geboren op 13-03-1961 te Beverwijk, zoon van Lambertus Gerardus HAESAKKERS en Catharina Johanna SUURBACH, woont te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Mike HAESAKKERS, geboren op 29-07-1999 te Beverwijk.

Vg Elisabeth Anna Cornelia (Betty) BERKHOUT, geboren op 16-03-1974 om 8.40 uur te Heemskerk (gezindte: RK), dochter van Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT (zie IVk) en Catharina Annigje (Riny) ROUS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-09-2003 te Heemskerk
Echtgenoot is Andreas Gerardus (André) van VEEN, 38 jaar oud, Loodgieter, geboren op 24-06-1965 te Beverwijk, zoon van Carolus Theodorus (Karel) van VEEN, boekhouder, en Johanna Catharina FLORIS.
Uit dit huwelijk:
1.  Mika van VEEN, geboren op 11-02-2007 om 02:06 uur te Beverwijk.

Vh Rogier Simon van MINNEN, geboren op 05-03-1971 te Beverwijk, zoon van Simon Petrus (Onno) van MINNEN en Cornelia Elisabeth Johanna Maria (Corrie) BERKHOUT (zie IVl).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-06-2002 te Scheybeek Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 28-06-2002 te Beverwijk (Goede Raad Kerk)
Echtgenote is Cristina DELFINO, 28 jaar oud, geboren op 23-11-1973 te Formia, Italië, dochter van Renato DELFINO en Betty SAVAGE.
Uit dit huwelijk:
1.  Daniel Simon van MINNEN, geboren op 13-09-2004 te Beverwijk.
2.  Manuel van MINNEN, geboren op 29-04-2007 te Heemskerk.

Vi Johan Bassilius Petrus KORVER, geboren op 13-10-1968 te Beverwijk, zoon van Johan Paulus (John) KORVER en Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT (zie IVm).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-09-2006 te Aberdeen, Schotland
Echtgenote is Deborah Jane (Debbie) SCOTT, 31 jaar oud, geboren op 25-12-1974 om 0:22 uur te Aberdeen, Schotland.
Uit dit huwelijk:
1.  Sophia Anna Strachan KORVER, geboren op 20-04-2009 te Alkmaar.
2.  Dylan John KORVER, geboren op 09-12-2011 te Alkmaar.

Vj Arjen Gregorius Johannes KORVER, geboren op 02-08-1970 te Heemskerk, zoon van Johan Paulus (John) KORVER en Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT (zie IVm).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-02-2005 te Wonthaggi, Australië
Echtgenote is Kaylene NELSON, 32 jaar oud, geboren op 11-06-1972 te Australia, dochter van Jack NELSON en Daphne NELSON.
Arjen an Kay zijn op 14 juli 2010 met hun drie kinderen naar Perth, Australië geëmigreerd.
Uit dit huwelijk:
1.  Emily Daphne KORVER, geboren op 29-12-2005 te Beverwijk.
2.  Alex Johan KORVER, geboren op 11-09-2007 te Beverwijk.
3.  Lukas Jack KORVER, geboren op 02-01-2009 te Beverwijk.

Vk Sander BERKHOUT, geboren 1970, zoon van Franciscus Gerardus Maria (Frans) BERKHOUT (zie IVs) en Dorien SCHOONEN.
Relatie
Partner is Jennifer N.N.
Uit deze relatie:
1.  Tess BERKHOUT.
2.  Ken BERKHOUT.

Homepage | E-mail