Nog een zeer bekend persoon in onze gemeenschap, namelijk de blinde Toon Pelk. Al in zijn jeugd was hij al zeer slechtziend en omdat het steeds erger werd ging hij naar de blindenschool. Hij was een van de oprichters van de voetbalkclub P.S.C.K. en was daar vele jaren voorzitter van. Hij deed veel werk voor de blincenvereniging Odilia en werkte als tele - fonist bij de verffabriek van Pietrer Schoen. Ondanks zijn hadicap was hij heel erg handig. Zo kon hij op gevoel de heg knippen. Omdat hij een ras klaverjasser was vond hij zijn eigen speelkaarten uit in brailleschrift. Hij had geen geleidehond en kende met zijn stok het gehele oude Kalf op zijn duim. Op de foto uit 1982 demonstreert hij zijn speelkaarten
Deze foto is van Toon Pelk. Geen bakker maar groenteboer. Hij was al vroeg slecht ziend. Hij stopte met werken toen hij moeite kreeg met het geldwisselen. Voor hem een teken dat het niet langer ging. Dat moet na 1944 zijn geweest. Hij trouwde op later leef - tijd nog met een medewerkster van het blin - deninstiruut. Zij bracht Jaap op een tandem naar zijn bestemmingen.
Deze foto is van Toon Pelk. Geen bakker maar groenteboer. Hij was al vroeg slecht ziend en omdat het steeds erger werd ging hij naar de blindenschool. Hij stopte met werken toen hij moeite kreeg met het geldwisselen. Voor hem een teken dat het niet langer ging. Dat moet na 1944 geweest zijn. Hij was een van de oprichters van de voetbalclub P.S.C.K. en was daar vele jaren voorzitter van. Hij deed veel werk voor de blindenvereniging Odilia en werkte al telefonist bij de verffabriek van Pieter Schoen. Ondanks zijn handycap was hij heel erg handig. Zo kon hij op gevoel de heg knippen. Hij had geen geleidehond en kende met zijn stok het gehele oude Kalf op zijn duim. Omdat hij een ras klaverjasser was vond hij zijn eigen speelkaarten uit in brailleschrift. Op de foto uit 1982 demonstreert hij zijn speelkaarten Hij trouwde op later leeftijd nog met een medewerkster van het blindeninstiruut. Zij bracht Jaap op een tandem naar zijn bestemmingen. Zijn handycap weerhield hem er niet van deel te blijven aan het maatschappelijk verkeer. Uit de tekst bij deze afbeelding blijkt dat duidelijk. Toon is overleden in het bejaardenhuis “Saenden’ in Zaandam. Waarschijnlijk is Toon een zoon van Gerrit Pelk (groenteboer) en Trijn Meijer, een halfzus van Jan Huijsman.  Toon Pelk foto uit een boek van Dick Karssens (aug. 2018)